Các đối tác của chúng tôi

  • CTY TNHH TM UPVN
  • CTY TNHH TONGWEI ĐỒNG THÁP

Tin tức - sự kiện

HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH NUÔI BỀN VỮNG HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH NUÔI BỀN VỮNG new

Nuôi tôm siêu thâm canh thu tới 50 tấn/ha mỗi vụ ở Cà Mau