Nuôi tôm sinh thái

Lý thuyết cơ bản trong kỹ thuật quản lý nuôi tôm sinh thái chủ yếu bao gồm những mặt sau:
Lý thuyết cơ bản trong kỹ thuật quản lý nuôi tôm sinh thái chủ yếu bao gồm những mặt sau: 13:32, 25/12/2015
Phương thức nuôi tôm là vấn đề mà ngành nuôi tôm luôn luôn quan tâm và tìm tòi. Nhưng bất kể là phương thức nào, đều có những khía cạnh không tốt và nhiều chỗ thiếu sót. Do đó chúng tôi chọn ra các phương thức nuôi, ...