Quản lý môi trường

Nitơ amoniac là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng của nước ao nuôi tôm
Nitơ amoniac là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng của nước ao nuôi tôm 03:59, 29/09/2021
Nitơ amoniac là nitơ ở dạng amoniac (NH3) và ion amoni (NH4+) tự do trong nước. Nitơ amoniac không chỉ là chất dinh dưỡng trong nước ao mà còn có thể gây phú dưỡng ao, trở thành chất ô nhiễm tiêu thụ ôxy chính trong ao nuôi ...
NHỮNG PHÂN TÍCH VỀ SẢN PHẨM DIỆT KHUẨN
NHỮNG PHÂN TÍCH VỀ SẢN PHẨM DIỆT KHUẨN 13:57, 25/12/2015
Khi khử trùng, xử lý ao nuôi cần phải chú ý lựa chọn sử dụng đúng loại thuốc trên thị trường Việt Nam