BIO-POWER (G428)

MH: G428

5kg/gói

BESTOT

Giới thiệu chung:

GIẢI ĐỘC, CHỐNG SỐC TĂNG TÍNH THÈM ĂN CHO VẬT NUÔI DẠNG HẠT, RẢI TRỰC TIẾP XUỐNG AO, NHANH CHÓNG CHÌM XUỐNG ĐÁY.