Sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng để nuôi tôm sú có ảnh hưởng không?

Tôi muốn sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng để nuôi tôm sú có ảnh hưởng gì đến tốc độ tăng trưởng hay không? (Huỳnh Tấn, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre)

Trả lời:

Thức ăn của TTCT thường rẻ hơn thức ăn của tôm sú nhiều. Vì vậy, nhiều người nuôi sử dụng thức ăn cho TTCT để nuôi tôm sú. Tuy nhiên, nhu cầu protein của tôm sú lớn hơn TTCT, nên thức ăn TTCT không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho tôm sú. Vì vậy, thời gian nuôi tôm sú có thể bị kéo dài hơn hoặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm nuôi. Ngoài ra, đặc tính thức ăn TTCT cũng có phần khác so với thức ăn tôm sú do tập tính bắt mồi của chúng khác nhau. Vì vậy ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn. Tóm lại, không nên sử dụng thức ăn TTCT để nuôi tôm sú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.